Beskrivning

fröken, d.ä., dotter till Richard och Anna Kaufmann

Källor

Inga källor
Paris d. 17 juni 85. 17 juni 1885
Kaufmanns reser till Danmark i sommar; det kommer att göra dem gott, de har haft så mycket ekonomiska bekymmer och nervositet; barnet får sin fars näsa.
Paris 18 juni 85 18 juni 1885
Kaufmann har blivit krokigare; han har svårt att få ihop tillräckligt med pengar för familjen.
Kaufmanns tjänstefolk: en norsk piga som skryter och en fransk barnsköterska som är ful; Edelfelt konstaterar: det måtte vara farligt för barnet att se på en sådan barnsköterska.
Kaufmanns ska vara på en stor herrgård på Fyn under sommaren, det kommer att stärka dem.
Nizza d. 16 mars 86 16 mars 1886
Edelfelt har fått brev från Kauffmann som har fått en dotter till; Edelfelt: hoppas Kaufmann kan försörja sin familj.
Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Edelfelt måste gå till Kaufmanns trots att det inte är roligt; men han måste gå eftersom hela familjen Kaufmann kom för att göra inbjudan.