Beskrivning

fru

Källor

Inga källor
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30 november 1885
Sanmark har ledsamt för han har ingenting att göra; frun och dottern ser ut att trivas bra.
Paris 27 dec 85 27 december 1885
Juldagen firade Edelfelt med frukost hos Runebergs med Sanmark och dotter, Jonas Lie med barn och fru.
Paris d. 12 januari 1886 12 januari 1886
Fru Sanmark talar också mycket och är ofta ironisk, vilket Edelfelt inte alltid genast uppfattar.
Paris d. 15 januari 1886 15 januari 1886
Sanmarks lilla flicka är trevlig; den äldre dottern som är i Berta Edelfelts ålder diskuterar, resonerar och har åsikter.
Paris d. 4 februari 86 4 februari 1886
Edelfelt har tackat nej till middag följande dag med Söderhjelms, Sanmarks och Runebergs; Edelfelt vill hellre umgås i sällskap där man lär sig något; umgås gärna med W. Runeberg, men helst inte med fru Runeberg och fru Sanmark; Söderhjelm är som "fisken i vattnet" med dem.
Edelfelt kom inte ihåg att det är J. L. Runebergs födelsedag då han tackade nej till middagen med Söderhjelms, Sanmarks och Runebergs; har tackat ja nu.
Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Under middagen talade Söderhjelm från klockan tio till midnatt: om Eschylos, Shakespeare, Runebergs skaldskap, W. Runebergs europeiska rykte; Edelfelt hade svårt att hålla sig för skratt när han såg på Ville Vallgren och Öhrnberg; Sanmarks och Runebergs uppskattade talet.
Måndag 1 mars 86 1 mars 1886
Edelfelt ska bestyra om Annie och Berta Edelfelts koftor; ska de skickas med posten? Sanmarks reser innan de hinner bli färdiga.