Beskrivning

fröken

Källor

Inga källor
Paris, måndag d. 30 nov. 1885 30 november 1885
Sanmark har ledsamt för han har ingenting att göra; frun och dottern ser ut att trivas bra.
Paris 27 dec 85 27 december 1885
Juldagen firade Edelfelt med frukost hos Runebergs med Sanmark och dotter, Jonas Lie med barn och fru.
Paris d. 15 januari 1886 15 januari 1886
Sanmarks lilla flicka är trevlig; den äldre dottern som är i Berta Edelfelts ålder diskuterar, resonerar och har åsikter.