Beskrivning

gamla fru, Charles Baudes mor

Källor

Inga källor
Paris d. 5 December 5 december 1885
Baudes mor bor i våningen under Baudes, och har ett eget hushåll.