Beskrivning

Källor

Inga källor
Paris d. 5 December 5 december 1885
Edelfelt har rekommenderat Gallén för "revymänniskan" J.G. Dumas.