Beskrivning

dansk författarinna

Källor

Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Det Ibsenska sannings- och karaktärssökandet gör damer brutala och fräcka, får dem att förakta konventionen, som fröken von Holten och fröken David; Edelfelt skulle inte vilja vara gift med en sådan kvinna.
Fröken David är författarinna och ser bra ut; har talang som fröken von Holten, men har ingen godhet, bara kritik och hånskratt.
Fru Strindberg försöker härma fröken David och de andra.