Beskrivning

markisinna, d.ä.

Källor

Inga källor
Paris, onsdag d 27 jan. 86 27 januari 1886
Fru Kahn har bott i samma hus som gamla markisinnan de Chambure; en 20-årig vacker, livlig och rolig judinna med rödgult hår; Chambure menar att hon ska låta måla sig i pastell av Edelfelt.
Paris d. 17 april 86 17 april 1886
Madame Kahn heter Hecht i sig själv; hon är kusin till den förmögna familjen Hecht, som Edelfelt träffat genom Nordenskiöld; Madame Kahn har varit daglig gäst hos gamla markisinnan de Chambure.