Beskrivning

friherrinna

Lördag d. 30 jan. 86 30 januari 1886
Osäker koppling Edelfelt kan inte med friherrinnan Cronstedt, fastän hon är "rätt uppkäftig och pratsam"; Edelfelt kommenterar "den finska adelstonen och snobberiet", den fattiga finländska adeln.
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Berndtson skriver inte om hur förlovningen har gått till; om initiativet varit hans eller föräldrarnas.