Beskrivning

klassisk grekisk dramatiker

Paris d. 6 februari / lördag 1886 6 februari 1886
Edelfelt promenerade en stund med Ville Vallgren efter middagen; Ville Vallgren har inte "bokvett, han kan inte Sofokles, men han har folkvett".