Beskrivning

familjen / släkten

Källor

Inga källor
d. 15 febr 86 15 februari 1886
Hjalmar Linder stannar och "viftar", umgås med medlemmar ur familjerna Fontenillet och d'Espinassi.