Beskrivning

kejsare av Österrike, kung av Ungern

d. 15 febr 86 15 februari 1886
Kejsaren [Österrike-Ungern] har adlat Munkaczy och greve Beust har skrivit brev om adelskapet, som berättar om hur österrikarna ser Muncakzy.