Beskrivning

biskop, reformator, översatte Bibeln till finska

Källor

Genua d. 27 mars 1886 27 mars 1886
Roligt att Ville Vallgren fått priset vid Agricolatävlingen; hans karriär börjar ta fart.