Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris d. 17 april 86 17 april 1886
Edelfelt har blivit presenterad för Zola hos förläggaren Charpentier; Zola påminner om Werner Salingre och Rosenborg; Zola är tvär och tvärsäker, talade om Norden och Ryssland, men inget märkvärdigt.