Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

Mademoiselle

Källor

Inga källor
Paris d. 17 april 86 17 april 1886
Edelfelt var med Chambure hos herrskapet Kahn, som är förmögna judar; Madame Kahn ville särskilt presentera Edelfelt för Mademoiselle Membrée, som är dotter till kompositören.
Madame Kahn och Chambure hade beskrivit Mademoiselle Membrée på så olika sätt att Edelfelt inte kunde ha någon aning om hurudan hon egentligen var.
Gäster hos herrskapet Kahn var Edelfelt, Chambure, Madame Membrée, Mademoiselle Membrée och släktingar, som alla är wagnerianer.
Chambure hade rätt om Mademoiselle Membrée.
Mademoiselle Membrée är bortskämd; hon har vuxit upp bland konstnärer: Gérôme, Henri Monnier, Gounod.
Mademoiselle Membrée sjöng Madame Rotschilds sång, uppträdde med komiska scener, bl.a. en som Coquelin brukar uppträda med; hon är om möjligt nervösare än Neiglick.
Edelfelt tänker inte förälska sig i Mademoiselle Membrée.
Chambure och Edelfelt om aristokrati; om Madame Kahn, Mademoiselle Membrée, grevinnan de Chambord.