Beskrivning

fru

Källor

Inga källor
Paris d. 17 april 86 17 april 1886
Madame Kahn är rödblond och liknar fru Andelin.