Beskrivning

finländsk författare, översättare, politiker

Källor

Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Edelfelt har fått visiter av Waldemar Churberg, Neiglick, Meyer Söderhjelm och Baude.