Beskrivning

Mrs, g.m. George Colt

Paris d. 5 juli 86 5 juli 1886
Amiral Maxse var inte med under seansen igår; Mrs Colt berättade att han är en gammal vän, politiker, liberal, radikal, vän till Chamberlain.
Om Miss Colts, Mrs Colts och amiral Maxses relation till Clemencau, som är gift med en amerikanska.
Miss och Mrs Colt är de första republikanska amerikaner Edelfelt har träffat.
New York verkar vara en dyr stad; om Mrs och Miss Colts utgifter där.
Paris d. 9 Juli 86 9 juli 1886
Porträttet av Miss Colt är bra; arbetet har gått lätt; alla är nöjda och menar att det är det enda av alla elva porträtt som liknar modellen.
Miss Colt vill att Edelfelt ska skjuta upp sin avresa; hon reser själv med sin mor till Hamburg och Köln om tisdag.