Beskrivning

familjen / släkten, Bristol, Rhode Island, USA

Källor

Inga källor
Paris lördag 3 juli 86 3 juli 1886
Hodges har berättat att miss Colts familj är fin och rik, att Maxcse är engelsman.