Beskrivning

brittisk politiker

Paris d. 5 juli 86 5 juli 1886
Amiral Maxse var inte med under seansen igår; Mrs Colt berättade att han är en gammal vän, politiker, liberal, radikal, vän till Chamberlain.