Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Dresden söndag d. 28 nov 86 28 november 1886
Edelfelt kände sig fortfarande sjuk och sökte därför upp Clopatt, som befann sig i sällskap av Wasenius, Liljeblad, Cryszmiez; de var glada över nyheter från Helsingfors.