Beskrivning

fru, g.m. kapten Carl Vilhelm Reuterskiöld som tjänstgjorde på Sveaborg 1808 när fästningen kapitulerade under finska kriget