Beskrivning

finländsk författare, g.m. majoren, friherre Gustav Hjärne som var stationerad på Sveaborg vid fästningens kapitulation 1808