Beskrivning

finländsk major, deltog i Anjalaförbunder 1788 och tvingades i landsflykt, rehabiliterades i Finland 1809