Beskrivning

finländsk major, 1789 dömd för delaktighet i Anjalaförbundet, flydde till Ryssland, rehabiliterad i Finland 1809