Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
2 dec. torsdag, Café de la Regence 2 december 1886
Falero hade inte rört vid någonting i ateljén, allt var i ypperlig ordning.