Beskrivning

Källor

Inga källor
Paris lördag d. 4 dec. 86 kl. 2. 4 december 1886
Doktor Palmberg och ryska Toppelius har gjort visit hos Edelfelt som kände sig sjuk.
Toppelius talar värre svenska än förr.
Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Järnefelt är inte så tråkig som Toppelius; den senare är "svår".