Beskrivning

polsk läkare i Paris

Källor

Inga källor
Paris lördag d. 11 dec 86 11 december 1886
Edelfelt är bjuden på middag i kväll hos Chambure med dennes husläkare Landowsky.
Paris d. 12 december 86 12 december 1886
Det var middag igår hos Chambure med Landowsky, Madame och Monsieur Kahn.
Beskrivning av Landowsky och hans livsöden: han har deltagit i det polska upproret 1863, suttit fängslad i Sibirien, flytt via Kina till Paris, uppfostrar broderns sex barn.
Landowsky spelade Wagner och Beethoven hos Chambure.
Landowsky talar aldrig om sin fångenskap i Sibirien, trots att han kunde skriva liknande saker som Dostojevskij; samtalet hos Chambure fallit på Dostojevskijs "Döda hus".
Paris 28 maj 88 28 maj 1888
Edelfelt och Ellan ska tala om Ellans graviditet med doktor Landowsky, som är Chambures läkare; sommarplanerna beror på vad läkaren säger.
Edelfelt och Ellan stannar i Paris till slutet av juni; mycket beror sedan på vad Landowsky säger.
Paris 13 juni 1888 13 juni 1888
Osäker koppling Ellan har inte ännu varit hos läkaren.
Osäker koppling Om läkaren inte har något emot det, reser Ellan och Edelfelt hem via Köpenhamn; Berta Edelfelt kunde ju komma dit.
Paris 30 juni 88 30 juni 1888
Doktor Landowsky menar att Ellans graviditet går bra; resan i september tillåter han bara med korta dagsetapper.
Landowsky är Chambures läkare; Edelfelt har tagit reda på Landowskys rykte genom Vallery-Radot och Grancher, som har positivt omdöme; inte ett enda fall av barnsängsfeber har förekommit inom hans stora praktik.
Landowsky gett Ellan förhållningsregler: bl.a. diet; påminde henne om att vara förståndig, om hygien och försiktighet, eftersom varken hon eller Edelfelt varit sjuka och tidigare behövt tänka på sådant.