Beskrivning

fru, mor till fru Stigell

Källor

Inga källor
Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Fru Stigell ville komma hem till Helsingfors och till sin mor under sjukdomen; hon hade inte hunnit se något av Paris, kunde bara litet franska och kände ingen annan kvinna än fru Vallgren.