Beskrivning

svensk skulptör

Paris Onsdag d. 22 dec 1886 22 december 1886
Stigell håller kuraget, modet uppe tack vare sin "skärinatur" [skärgårdsnatur]; han bor hos Hasselberg.