Beskrivning

svensk friherre, författare, hovman, publicist, dramatiker

Paris d. 2 Januari 87 2 januari 1887
I lördags var det stor maskeradbal hos en familj som Edelfelt känner genom Courtois; Edelfelt satt hemma i stället och läste Beskows memoarer.
Paris d. 14 februari 1887 14 februari 1887
Edelfelt känner inte till om det finns ett porträtt av [hovkapellmästaren] Haffner; Bernard von Beskow beskriver honom målande i sina memoarer [Lefnadsminnen, 1870].