Beskrivning

viceordförande för senatens ekonomiavdelning, lantdagsman, lantmarskalk

Paris d. 4 jan 1887 4 januari 1887
Armfelt har skrivit att han och Åboborna är nöjda med porträttet av Samuel von Troil; han anser det begärda priset modest.