Beskrivning

norsk tandläkare i Paris, professor vid École Dentaire de Paris

fredag d. 7 fortsatt lördag d. 8 januari 1887. 7 januari 1887
Edefelts tandvärk har blivit intensivare; han ska gå till en norsk "dentist", tandläkare.
Fredag d. 14 Jan 1887 14 januari 1887
Tandvärken är slut; Edelfelt har varit hos tandläkaren som har dragit ut en tand.
Paris d. 18 april 87 18 april 1887
Neiglick har haft tandvärk och låtit norrmannen Heide dra ut en tand.