Beskrivning

översatte andra delen av J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner till franska: Rècits de l'enseigne Staal (1886), översatte senare Knut Hamsuns Sult: La Faim (1895)

Paris d. 18 januari 87 18 januari 1887
Edelfelt har skickat Edmond Bayles översättning av "Fänrik Ståls sägner", andra delen, till Berta Edelfelt; inuti den ligger Snoilskys separatutdrag av dikten "En afton hos fru Lenngren" med dedikation till Berta Edelfelt.