Beskrivning

son till conciergen, portvakten

Källor

Inga källor
Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
Edelfelt arbetar med en akvarell med Bellman; han ska ha fem modeller på en gång, bl.a. Delaere som är 75 år och Alfred som är conciergens son.