Beskrivning

herrarna

Källor

Inga källor
Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
Portalis arrangerar middag för Chambure, bjudna är också två herrar de Fontarce, Dagnan och Edelfelt.
# Herrarna de Fontarce är söner till den fru som Edelfelt skulle måla porträtt av då Alexandra Edelfelt var i Paris.
Paris d. 9 februari 87 9 februari 1887
I går var en liten utsökt middag hos Portalis; gäster var Chambure, Dagnan, Magnin som är ministerns son, två ungherrar de Fontarce, Edelfelt.