Beskrivning

friherre, tidigare kapten i ryska sjöekipaget, konteramiral 1881, g.m. Eugenie Dasjkov

Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
Osäker koppling Grevinnan Lewenhaupt är en grande dame; hon är yngre än sin man, som liknar baron Boije, den f.d. sjöofficeren.