Beskrivning

grevinna, g.m. legationsrådet Gustaf Lewenhaupt, senare g.m. Carl Gustaf Bogeman

Paris d. 14 februari 1887 14 februari 1887
Edelfelt är bjuden på middag till prins Eugen i kväll; Wahlberg skulle säga är befalld; gäster är legationssekreterare Lewenhaupt med fru, baron Falkenberg, fröken Lagercrantz; Edelfelt beskriver dem som "alla mindre trefliga än tråkiga".
Paris torsdag d. 17 febr 87 17 februari 1887
Det var middag hos prins Eugen i måndags; Edelfelt var igen placerad mellan prinsen och grevinnan Gustaf Lewenhaupt.
Paris fredag d. 11 mars 87 11 mars 1887
Följande kväll är det soaré hos Gustaf Lewenhaupt [inte den ovan omnämnda Carl Lewenhaupt], vars fru är född Stackelberg; gäster är Marshalls med sin vackra dotter, vars konstverk Edelfelt har granskat och kritiserat.
Paris d. 19 mars 87 19 mars 1887
Edelfelt är bjuden till ryska ambassaden om torsdag; han har negligerat de ryska diplomaterna – "dessa mina kompatrioter" – under senaste tiden och har umgått mera med de svenska.