Beskrivning

finländsk konstnär, studerade i Düsseldorf och Paris 1885–1888

Källor

Paris d. 14 februari 1887 14 februari 1887
Edelfelt har varit i Tuemois ateljé där prins Eugen studerar; har sett prinsen som en vanlig Gallén, Frang eller Muukka måla naken modell; prinsen frågade om han målar dåligt; Edelfelt menar att prinsen målar rätt bra.