Beskrivning

biblisk person, son till kung Saul, vän med David

Källor

Paris torsdag d. 17 febr 87 17 februari 1887
Gunnar Wennerberg – "en lång uppnäst svensk pojke med mycket stora händer och fötter" – är prins Eugens Jonathan; Wennerberg är hygglig, men sävlig.