Beskrivning

Källor

Inga källor
Paris d. 21 februari 87 21 februari 1887
Edelfelt har läst i tidningen att unge Creutz har dött; detta måtte ha förmörkat glädjen i Helsingfors; precis som Ingrid Brunows sjukdom.