Beskrivning

teologie doktor, professor vid universitetet i Helsingfors 1883-97, sedermera biskop, berättas 1887 ha yrkat hos stadens polismästare på förbud mot Gustaf af Geijerstam att föreläsa i Helsingfors

Paris fredag d. 11 mars 87 11 mars 1887
Helsingforsnyheterna förefaller komiska på avstånd: Geijerstams opassande föredrag och de högtravande protesterna, Collianders polisförbud; med alla dessa "rörelser" har man förlorat förmågan att skratta där uppe i norden; Edelfelt citerar ur minnet Figaros ord i operan Figaros bröllop, Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée: "Je m'empresse de rire de tout, pour ne pas être obligé d'en pleurer", Jag skyndar mig att skratta åt allt för att inte behöva gråta.