Beskrivning

fiktiv person i Beaumarchais skådespel Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée (1778) som tonsattes för operascenen av Mozart

Paris fredag d. 11 mars 87 11 mars 1887
Helsingforsnyheterna förefaller komiska på avstånd: Geijerstams opassande föredrag och de högtravande protesterna, Collianders polisförbud; med alla dessa "rörelser" har man förlorat förmågan att skratta där uppe i norden; Edelfelt citerar ur minnet Figaros ord i operan Figaros bröllop, Le Mariage de Figaro ou la Folle Journée: "Je m'empresse de rire de tout, pour ne pas être obligé d'en pleurer", Jag skyndar mig att skratta åt allt för att inte behöva gråta.