Beskrivning

äldre son till grevinnan Augusta Lewenhaupt, sedermera överste

Paris d. 15 mars 87 15 mars 1887
Grevinnan Lewenhaupt har två söner som är nio och elva år gamla; sönerna är humoristiska, tjocka och axelbreda, och påminner om Reinhold Leuhusen då han var liten.