Beskrivning

yngre son till grevinnan Augusta Lewenhaupt, sedermera major, stupade 19.4.1914 i Persien

Paris d. 15 mars 87 15 mars 1887
Grevinnan Lewenhaupt har två söner som är nio och elva år gamla; sönerna är humoristiska, tjocka och axelbreda, och påminner om Reinhold Leuhusen då han var liten.