Beskrivning

finländsk student från savo-karelska studentavdelningen vid universitetet i Helsingfors

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Edelfelt träffade Neiglick på Café de la Regence; Neiglick talade hela tiden utan sammanhang; Edelfelt bjöd på middag på Lucus; Neiglick talade om fröken Lupander, Tavaststjerna, Alexandra, Annie och Berta Edelfelt, om Neovius, disputationen, särskilt om ett stående lån i en bank med en savokarelare Savander och en viburgens som hette något annat [medlemmar av savo-karelska respektive viborska avdelningen (nationen) vid universitetet i Helsingfors].
Ute på gatan, efter konserten, fortsatte Neiglick berätta historien med Savander som om han inte hade sovit alls; Edelfelt insisterade på att Neiglick skulle ta en vagn hem och lägga sig.