Beskrivning

en av de bibliska patriarkerna

Källor

Paris tisdag d. 12 april 87 12 april 1887
Edelfelt har blivit presenterad för några av Neiglicks bekanta, som är "hyggliga" och intelligenta vetenskapsmän; Neiglick umgås med dem dagligen och är som i "Abrahams sköte" [ett uttryck för paradiset].