Beskrivning

romersk författare och historiker

Källor

Paris d. 27 april 1887 27 april 1887
Edelfelt har blivit lugnare av att skriva brevet, men vågar inte läsa igenom all den osammanhängande texten; den lindrigaste kritik skulle förkasta detta skrivsätt, "hoc genus scribendi" som Cornelius Nepos säger.