Beskrivning

finländsk friherre, verkligt geheimeråd, ministerstatssekreteraradjoint och tillförordnad kansler för universitetet i Helsingfors

Källor

Paris d. 12 maj 87 12 maj 1887
Neiglick har inte fått stipendium från kanslersmedlen och är förbittrad på Bruun.