Beskrivning

Källor

Inga källor
Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Sedan gjorde de visit hos Lewenhaupts där det var stor mottagning [cour] för en mängd fruar ["harpor"]; grevinnan och Ellan fattade tycke för varandra; greven kände Richard de la Chapelle.