Beskrivning

oidentifierad i detta sammanhang

Källor

Inga källor
Paris 1sta Maj 1888. 1 maj 1888
Child söker en rysk officer som tjänstgjort i Asien, för att få en artikel i Harper's Magazine; Edelfelt har skrivit till G. Aminoff.
Paris, måndag 7 maj 88 7 maj 1888
Tala inte om G. Aminoffs tilltänkta artikel för Harper's; som högre officer vill han kanske inte signera den.